Zubačky

Ozubnicové železnice a dráhy

Ozubnicová železnice Tanvald - Kořenov - Harrachov

Ozubnicová dráha Jizerských hor Tanvald - Kořenov - Harrachov patří dnes k jediné pozůstalé ozubnici v Česku. Jsou zde také deponované poslední existující ozubnicové lokomotviy T426.0 od Rakouské firmy SGP Wien. Ostatní exempláře této ozubnicové lokomotivy dnes již neexistují. Ozubnicová dráha Tanvald Kořenov - Harrachov byla postavena v roce 1902 pro převoz Hornoslezského uhlí do Jizerských skláren. Problém byl v překonání hřbetů Jizerských hor železnicí vůbec. Pro co nejnižší pořizovací náklady byla nakonec zvolena ozubnicová železnice z důvodů vysokých sklonů trati až 58 promile. Tento sklon byl smrtelný pro některé vlakové soupravy na této trati. Některé skončily tragicky jako jízda loko 377.0 DR. Provoz na dráze zajišťovaly parní lokomotivy řady 404.0. Motorizace trati a trati v Tisovci proběhla lokomotivami firmy SGP T426.0. Současně také začaly jezdit po trati motorové vozy M240.0 s hydrodynamickou brzdou. Dnes již tyto obě řady patří již k historickým vozidlům a jsou deponovány v Tanvaldu (T426.0) a M240.0 mají různé železniční spolky. Vrstevnice motorových loko T426.0 jsou dnes již v zahraničí sešrotovány. Provoz po odstavení lokomotiv T426.0 začaly zajišťovat loko T466.3 s elektrodynamickou brzdou a také motorové vozy M152.0 (dnes 810). Po vyřazení řady motorových vozů 810 se dostavila řada Regionovy a motorový vůz Waldbahn. Původně zrušená dráha Harrachov-Sklarska Poreba, která je pokračováním Tanvald - Harrachov byla obnovena po roce 2000. Vlaky tedy znovu jezdí tak jako za Rakouska-Uherska do konce II.světové války.
Historické vozidlo - parní lokomotivu řady 404.0 patřící NTM lze zhlédnout v depozitáři v Chomutově.

Tanvalkd Tanvald Tanvald Kořenov Tanvald Tanvald Tanvald Zubačky

Modelová železnice Úzkokolejné železnice