Zubačky

Ozubnicové železnice a dráhy

Motorová lokomotiva T466.2 a T466.3

Motorová lokomotiva pro normálněrozchodné železnice T466.2 (ČSD+ČD), byla vyrobena pro nákladní dopravu na tratích ČSD a lokomotiva T448.0 pro těžký posun na vlečkách v České republice. Z důvodů poruchovosti a fyzického stáří se hledala náhrada za ozubnicové lokomotivy T426.0 firmy SGP a volba padla právě na řadu T466.2. Lokomotiva T466.2369 byla doplněna elektrodynamickou brzdou a od roku 1984 byla zkoušena na trati Tanvald - Harrachov. Pro uspokojivé trakční výsledky došlo nakonec k jejímu trvalému nasazení na tuto železnici v roce 1986 a současně ČSD objednala u ČKD-loko. Praha-Vysočany novou řadu lokomotiv T466.3 s elekrodynamickou brzdou pro náročné sklony tratí ČSD (Tanvald - Harrachov a Tisovec - Pohronská Polhora). Po dodání nových lokomotiv T466.3 (743) do Tanvaldu se původní T466.2369 vrátila do svého výchozího domovkého depa v Praze-Vršovicích.
Nová lokomotiva T466.3 měla navíc oproti normálnímu vybavení T466.2 krom elekrodynamické brzdy, také ruční brzdu působící na všechna dvojkolí lokomotivy a elekronický protizkluzový regulátor rozjezdu a snížení volnoběžných otáček nezatíženého motoru. Bylo celkem dodáno 10 ks těchto upravených T466.2. Všechny byly zkoušeny na trati Tanvald - Harrachov. Po složení zkoušek byly některé odeslány na železnici Tisovec - Pohronská Polhora (Slovensko), kde jezdí spolu s motorovými vozy M152.0 dodnes.
Na železnici Tanvald - Harrachov jezdí tyto motorové lokomotivy v nákladní dopravě dodnes. Osobní dopravu zde zajišťují motorové vozy M152.0 a nové motorové vozy Stadler-Waldbahn a Regionovy, které dnes zajíždí až do Sklarské Poreby.

T466.2


Modelová železnice Modelová železnice HO