Zubačky

Ozubnicové železnice a dráhy

Riggenbachova ozubnice

Riggenbachova ozubnice byla vůbec první ozubnicí železnice. Při řešení problému zdolávání velkých stoupání a klesání kolejovými vozidly bylo potřeba zajistit bezpečnost a brždění po spádu a schopnost dostatečné adheze hnacích vozidel při jízdě do kopce. Proto Ing. Riggenbach navrhnul řešení pohonu pomocí ozubnice na strmých úsecích stoupání tratí. Jedinou nevýhodou tohoto řešení byl nerovnoměrný chod hnacího vozidla při jízdě do kopce a poněkud složité výhybky. Jinak systém této ozubnice byl bezpečný a do značné míry průlomový. Tento systém se dnes spíše nepoužívá a pokud ano, tak jako dvouřadý nebo třířadý, aby byl plynulejší chod vozidla při jízdě do spádu. Její údržba oproti Abtově ozubnici je mnohem složitější. Riggenbachova ozubnice je použita u Tatranské elektrické dráhy v provedení dvouřadém. Ozubnicové výhybky zde nejsou což zjednodušuje údržbu ozubnice. Ozubnice Riggenbach byla také použita u průmyslové rudné vlečky Žakarovce - Bindt (Slovensko). Obě dráhy mají a měly rozchod 1000mm.
Riggenbachova ozubnice Riggenbachova ozubniceModelová železnice Modelová železnice HO