Zubačky

Ozubnicové železnice a dráhy

Ozubnicová lokomotiva 404.0, G21-23

Parní ozubnicová lokomotiva pro normálněrozchodné železnice 404.0 (ČSD+ČD), G21-G23 (StEg) byla vyrobena ve firmě Machinenbau Floridsdorf Wien v počtu 3 ks pro provoz krátkých ozubnicových železnic v tehdejší Rakousko-Uherské monarchii. Lokomotiva byla čtyřčitá a byla určena pro provoz na ozubnicové dráze Tanvald-Kořenov v Jizerských horách. Jeden parní stroj byl určen pro pohon adhezních dvojkolí, druhý pro provoz ozubnicového soukolí. Oba parní stroje měly namontovánu protitlakovou Riggenbachovu brzdu pro jízdu po spádu. Lokomotiva měla uspořádání dvojkolí D1. Konstručně měla shodné díly pojezdu, obou parních strojů a kotle s další u nás provozovanou parní ozubnicovou lokomotivou řady 403.5, která měla uspořádání dvojkolí D2.
Řada 404.0 se od 403.5 lišila v provedení budky, uhláku a vodojemu, které byly u lokomotivy 404.0 menší z důvodů použití pro kratší železnici. Řada 404.0 byla také oproti své starší kolegyni lépe dílensky a porovozně udržována. Proto zůstaly zachovány jako provozní zálohy i po motorizaci obou ozubnicových tratí (T426.0) v bývalém Československu.
Lokomotiva 404.002 prodělala rekonstrukci kotle a parního stroje - zde výměna plochých šoupátek za pístová. Tato rekonstrukce z roku 1956 se bohužel plně nezdařila - poklesl výkon nového parního stroje a to byla příčina vyřazení lokomotivy 404.002 z provozu. Zůstaly tedy v provozu jen stroje č. 404.003 a 404.001. Po úspěšné motorizaci lokomotivami T426.0 na Kořenovské zubačce, byla také vyřazena lokomotiva 404.001 a zůstala jen 404.003 jako provozní záloha na dráze Tanvald - Kořenov.
Dnes se ozubnicová lokomotiva 404.003 nachází v depozitáři Národního technického muzea (pokud není zapujčena).


Modelová železnice Modelová železnice HO