Zubačky

Ozubnicové železnice a dráhy

Ozubnicová lokomotiva 403.5

Parní ozubnicová lokomotiva pro normálněrozchodné železnice 403.5 (ČSD), 41M (StEg) byla vyrobena ve firmě Maschinenbau Floridsdorf Wien v počtu 4 ks pro ozubnicovou železnici Tisovec - Pohronská Polhora na území Slovenska. Konstrukčně měla shodné díly jako byl kotel, pojezd a parní stroj s ozubnicovou řadou 404.0 (ČSD). Na rozdíl od řady 404.0 měla 403.5 odpojitelný polotendr na dvounápravovém podvozku. Uspořádání dvojkolí bylo tedy D2. Po rozpadu Rakouska-Uherska byly všechny lokomotivy odvlečeny do Maďarska. V době jejich nepřítomnosti zajišťovala dopravu na ozubnicové trati řada 404.001 z Kořenova. Po návratu lokomotiv 403.5 z Maďarska opět řada 403.5 zajišťovala provoz na trati Tisovec - Pohronská Polhora. V roce 1933 byla převedena osobní doprava na motorové vozy z důvodu zrychlení dopravy na této trati. Jízdní doba v úseku Tisovec - Pohronská Polhora se zkrátila z 1hod na 20 minut. Parní kolomotivy 403.5 zůstaly tak v provozu pouze pro nákladní dopravu. Jejich údržba proto možná nebyla tak pečlivá jako u řady 404.0 na které ležel celý provoz. Pokusný provoz motorových vozů na trati z Tanvaldu do Kořenova se neosvědčil z důvodu vyčerpatelnosti brzdových prostředků motorových vozů při jízdě po spádu na této trati.
V roce 1945 byla lokomotiva 403.503 zničena německým Wehrmachtem spolu s mostem pod Dielom. Zbývající stroje byly zoufalém technickém stavu a tak také došlo na jejich šrotaci. Nejdéle ve službě vydržela 403.504 a to do roku 1964, kdy na dráhu Tisovec - Pohronská Polhora dorazily lokomotivy T426.0 od firmy SGP Wien (T426.002 a T426.004). I lokomotiva 403.504 byla po roce 1964 sešrotována a tak tyto stroje dnes nelze bohužel spatřit ani v depozitáři. Stejné je to i s motorovými lokomotivami T426.002 a T426.004, které potkal stejný osud. Zůstaly zachovány pouze motorové lokomotivy T426.0 lichých čísel, které můžeme spatřit v Tanvaldě ve strojové stanici.


Modelová železnice Modelová železnice HO