Zubačky

Ozubnicové železnice a dráhy

Ozubnice Locher na horu Pilatus

Ozubnice Locher na Pilatus je do jisté míry konstrukční zvláštností. Při stavbě pozemních ozubnicových železnic se nepoužívaly jen bezpečné systémy ozubení. První ozubnice byly patentovány (Riggenbach) a tak při řešení pohonu ještě strmějších železnic než jsou ty běžné (do 10% stoupání) bylo nutno vymyslet ještě něco účinějšího a bezpečnějšího než byl systém Riggenbach nebo Abt. Při stavbě železnice na horu Pilatus byl sestaven systém ozubnicové tyče, kterou mezi sebou svírala ozubená kola na vozidle dráhy (systém Locher). Byla zde obava, pokud by zde byla klasická ozubnice, aby nedošlo k vyšplhání ozubeného kola z ozubnicového hřebenu a očesání zubů. Systém Locher na dráze na horu Pilatus se bez větších problémů osvědčil i na stoupání 46% a zajištuje bezpečnost provozu na této nejstrmější železnici světa dodnes. Ještě možno dodat, že původní parní provoz byl nahrazen elektrickým. Parní lokomotivy zde nikdy nejezdily a vozidla byla řešena jako parní vozy. Výhybka s ozubnicí Locher je řešena jako symetrická otočná o 180 stupňů.
Oficiální stránky provozu na Pilatus: Pilatus


Zubačky


Modelová železnice HO Úzkokolejné železnice