Zubačky

Ozubnicové železnice a dráhy

Ozubnicové železnice

Stránky ozubnicových železnic a drah - zubaček jsou věnovány u nás zanikajícím ozubnicovým železnicím a dráhám. Naše nejznámější a asi dnes jediná ozubnicová dráha Tanvald-Kořenov pomalu, ale jistě přešla také na adhezní provoz nejprve nasazením motorových vozy M240.0 a později M152.0 a nakonec lokomotivami T466.2 a T466.3. Dnešní provoz na této železnici zajišťují krom M152.0 nové Regionovy a Waldbahny - Stadlery. V nákladní dopravě, která se spíše neprovozuje, pokračují kapotové lokomotivy T466.3 již historické ČKD. Z historických předloh zůstaly na místě rakouské motorové stroje z rakouské lokomotivky SGP Wien T426.001 a T426.003, které jsou poslední z tohoto typu v Evropě. Původní parní lokomotivy byly dávno sešrotovány. Zůstala zachována pouze řada 404.003, která se nachází v depozitáři NTM. Krom naší v Česku nejstrmější železnice Tanvald - Kořenov jsou na stránkách uvedeny další normálně-rozchodné zubačky jako Tisovec - Pohronská Polhora - ta bývala také na území ČSSR. Dále zrušená zubačka z Rakouského Eisenerzu do Loebenu pro přepravu železné rudy a nakonec místní ozubnicová vlečka v železárnách v Maďarském Ozdu. Z úzkokolejek je zde uvedena dnes již historická rudná železnice ve Slovenských Žakarovcích.
Dále jsou zde popsány jednotlivé druhy ozubnic - nejdůležitější součástí zubaček, které zajišťují bezpečnost provozu na strmých železnicích vůbec. Máme vlastně několik druhů ozubnic - tak jak se jejich technika postupně vyvíjela. Nejstarší ozubnice je Riggenbachova. Její použití, se ale mnoho nerozšířilo z důvodů složitějšího servisu ozubnice samotné. Nejrozšířenejší ozubnicí je ozubnice Abtova právě díky jednoduchosti údržby i výhybek. Pro velmi strmé železnice (od 10% stoupání) byl vyvinut systém ozubnice Locher, který je použit u dráhy na strmý Pilatus ve Švýcarsku.

Zubačky Zubačky Zubačky Zubačky

Modelová železnice Železnice Blog