Zubačky

Ozubnicové železnice a dráhy

Abtova ozubnice

Abtova ozubnice vyřešila problém nerovnoměrného chodu kolejových vozidel s ozubnicí Riggenbachovou. Řazením dvou nebo tří ocelových pásů s ozubnicí vedle sebe se rozložily síly ozubeného kola hnacího vozidla tak, aby vždy jeden zub zabíral do ozubeného pásu na kolejích. Abtova ozubnice se používá zejména na normálně-rozchodných tratích z důvodů jednoduchých ozubnicových výhybek a lepší možnosti montáže a údržby ozubnice vůbec. Na našem území je vybavena touto ozubnicí dráha Tanvald-Kořenov. Na Slovensku má dvouřadou Abtovu ozubnici normálněrozchodná dráha Tisovec-Pohronská Polhora, která má menší sklonové poměry a méně tunelů než dráha Tanvald-Kořenov.
Abtova ozubnice Abtova ozubnice Abtova ozubnice Abtova ozubnice

Modelová železnice Modelová železnice HO