Zubačky

Ozubnicové železnice a dráhy

Abtova ozubnice

Abtova ozubnice vyřešila problém nerovnoměrného chodu kolejových vozidel s ozubnicí Riggenbachovou. Řazením dvou nebo tří ocelových pásů s ozubnicí vedle sebe se rozložily síly ozubeného kola hnacího vozidla tak, aby vždy jeden zub zabíral do ozubeného pásu na kolejích. Abtova ozubnice se používá zejména na normálně rozchodných tratích z důvodů jednoduchých ozubnicových výhybek a lepší možnosti montáže a údržby ozubnice vůbec. Na našem území je vybavena touto ozubnicí dráha Tanvald-Kořenov. Na Slovensku je to pak dráha v Tisovci.
Abtova ozubnice Abtova ozubnice Abtova ozubnice Abtova ozubniceModelová železnice Modelová železnice HO